Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 6 personen. Naast voorzitter, secretaris en de penningmeester zijn er nog drie bestuursleden zonder portefeuille.

Het bestuur vergadert in principe één keer per 4 tot 6 weken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering die één keer per jaar wordt gehouden, legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en worden de plannen voor de toekomst gemaakt.

Top

Duikvereniging Sirius  | info@siriusduiken.nl