Lid worden

Het lidmaatschap van onze vereniging staat open voor zowel duikers die reeds een duikbrevet hebben als voor nieuwe duikers die nog nooit onder water zijn geweest.

Voor alle potentiële leden geldt dat er de gelegenheid is om twee keer vrijblijvend te komen meetrainen cq zwemmen. Daarna beslist het bestuur van Sirius of iemand al dan niet wordt toegelaten tot de vereniging. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het inschrijfgeld en de contributie betaald is.

Duikvereniging Sirius is aangesloten bij de IADS. Voor toelating van nieuwe leden tot een duikopleiding worden de regels van de IDD gevolgd. Dit zelfde geldt voor de opleiding zelf alsmede voor alle procedures rondom de clubduiken. Potentiële leden die reeds een brevet hebben verkregen bij een andere duikorganisatie worden door de instructeur ingeschaald naar een IDD-brevet. De eventuele hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van het nieuwe lid.

Nieuwe leden die nog niet kunnen duiken, kunnen binnen de vereniging worden opgeleid. Per jaar wordt bekeken hoeveel duikers er door onze instructeurs kunnen worden opgeleid. Het aantal nieuwe duikers dat wordt toegelaten tot onze vereniging wordt dan ook door deze capaciteit bepaald.

Indien er zich meer mensen hebben aangemeld dan er voor dat seizoen kunnen worden opgeleid, bepaalt de volgorde van aanmelding als nieuw lid wie wel of niet kunnen deelnemen aan de opleiding. De overigen kunnen indien zij dit wensen geplaatst worden op een wachtlijst.

Een inschrijf formulier voor het lidmaatschap en/of de opleiding kan gedownlaod worden via de link links in het menu onder het kopje "lid worden".

 

 

Voor informatie bel of mail:

 

           Hans Brink Tel: 053-5740792
  Mail: hsbrink@brinkonline.nl

 

Top

Duikvereniging Sirius  | info@siriusduiken.nl